สถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน

  วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สง่า ทางธรรม ผกก.สภ.หัวตะพาน พร้อมด้วยข้าราชตำรวจ สภ.หัวตะพาน ร่วมประชุมหารือและสรุปผลการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) เพื่อทราบถึงปัญหาและข้อแก้ไขในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 แก่คณะกรรมการ(กต.ตร.) เพื่อทราบถึงแนวทางปฏิบัติของสถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน ณ ห้อง ศปก.สภ.หัวตะพาน

สถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน

หน่วยงานราชการในพื้นที่

© 2023 by Huataphan Police Station