แผนที่ ขอบเขต สน.ท่าข้าม

จำนวนเขตตรวจที่รับผิดชอบของ สน.ท่าข้าม ในสังกัด บก.น.9 

สถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน

หน่วยงานราชการในพื้นที่

© 2023 by Huataphan Police Station