สถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน

     ว่าที่ พ.ต.อ.อลงกรณ์  คลังเงิน ผกก.สภ.หัวตะพาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สภ.หัวตะพาน ร่วมทำบุญและ ได้ออกตรวจเยี่ยมในพื้นที่ บ้านหนองเดิ่น ม.5 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เพื่อติดตามสอบถามถึงสภาพปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ในพื้นที่ และสอบถามติดตาม ผู้เข้าร่วมบำบัดตามโครงการฯ การประกอบอาชีพอะไรบ้าง ได้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ โดยมี ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำคุ้มชุมชน และคณะกรรมการคุ้มต่างๆ รายงาน และให้ข้อมูล โดยรวมผลเป็นที่น่าพอใจโดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ประพฤติตนดีขึ้น

สถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน

หน่วยงานราชการในพื้นที่

© 2023 by Huataphan Police Station