สถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน

ว่าที่ พ.ต.อ.อลงกรณ์ คลังเงิน ผกก.สภ.หัวตะพาน นำข้าราชการตำรวจ สภ.หัวตะพาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ สภ.หัวตะพาน แนะนำแนวทางการปฏิบัติตน การแสดงความเคารพระหว่างผู้ใหญ่และผู้น้อย การแต่งเครื่องแบบ การพกพาอาวุธปืน การวางตัวในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน การให้บริการแก่ประชาชนในหน้าที่ของตำรวจ การปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตความสามัคคี การรับฟังความต้องการ และปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และแนะนำฝึกซ้อมยุทธวิธีตำรวจให้ข้าราชการตำรวจได้ทบทวนความรู้

สถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน

หน่วยงานราชการในพื้นที่

© 2023 by Huataphan Police Station